Difference between revisions of "ColorExamples"

From Dabo Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class="wikitable" | style="background: #F0F8FF;" | aliceblue<br /><br />(240, 248, 255)<br />#F0F8FF<br /> | style="background: #FAEBD7;" | antiquewhite<br /><br />(250, 23...")
 
(No difference)

Latest revision as of 18:25, 11 May 2020

aliceblue

(240, 248, 255)
#F0F8FF
antiquewhite

(250, 235, 215)
#FAEBD7
aqua

(0, 255, 255)
#0FFFFF
aquamarine

(127, 255, 212)
#7FFFD4
azure

(240, 255, 255)
#F0FFFF
beige

(245, 245, 220)
#F5F5DC
bisque

(255, 228, 196)
#FFE4C4
black

(0, 0, 0)
#000000
blanchedalmond

(255, 235, 205)
#FFEBCD
blue

(0, 0, 255)
#0000FF
blueviolet

(138, 43, 226)
#8A2BE2
brown

(165, 42, 42)
#A52A2A
burlywood

(222, 184, 135)
#DEB887
cadetblue

(95, 158, 160)
#5F9EA0
chartreuse

(127, 255, 0)
#7FFF0
chocolate

(210, 105, 30)
#D2691E
coral

(255, 127, 80)
#FF7F50
cornflowerblue

(100, 149, 237)
#6495ED
cornsilk

(255, 248, 220)
#FFF8DC
crimson

(220, 20, 60)
#DC143C
cyan

(0, 255, 255)
#0FFFF
darkblue

(0, 0, 139)
#008B
darkcyan

(0, 139, 139)
#08B8B
darkgoldenrod

(184, 134, 11)
#B8860B
darkgray / darkgrey

(169, 169, 169)
#A9A9A9
darkgreen

(0, 100, 0)
#006400
darkkhaki

(189, 183, 107)
#BDB76B
darkmagenta

(139, 0, 139)
#8B008B
darkolivegreen

(85, 107, 47)
#556B2F
darkorange

(255, 140, 0)
#FF8C00
darkorchid

(153, 50, 204)
#9932CC
darkred

(139, 0, 0)
#8B0000
darksalmon

(233, 150, 122)
#E9967A
darkseagreen

(143, 188, 143)
#8FBC8F
darkslateblue

(72, 61, 139)
#483D8B
darkslategray / darkslategrey

(47, 79, 79)
#2F4F4F
darkturquoise

(0, 206, 209)
#00CED1
darkviolet

(148, 0, 211)
#9400D3
deeppink

(255, 20, 147)
#FF1493
deepskyblue

(0, 191, 255)
#00BFFF
dimgray / dimgrey

(105, 105, 105)
#696969
dodgerblue

(30, 144, 255)
#1E90FF
feldspar

(209, 146, 117)
#D19275
firebrick

(178, 34, 34)
#B22222
floralwhite

(255, 250, 240)
#FFFAF0
forestgreen

(34, 139, 34)
#228B22
fuchsia

(255, 0, 255)
#FF00FF
gainsboro

(220, 220, 220)
#DCDCDC
ghostwhite

(248, 248, 255)
#F8F8FF
gold

(255, 215, 0)
#FFD70
goldenrod

(218, 165, 32)
#DAA520
gray /grey

(128, 128, 128)
#808080
green

(0, 128, 0)
#008000
greenyellow

(173, 255, 47)
#ADFF2F
honeydew

(240, 255, 240)
#F0FFF0
hotpink

(255, 105, 180)
#FF69B4
indianred

(205, 92, 92)
#CD5C5C
indigo

(75, 0, 130)
#4B0082
ivory

(255, 255, 240)
#FFFFF0
khaki

(240, 230, 140)
#F0E68C
lavender

(230, 230, 250)
#E6E6FA
lavenderblush

(255, 240, 245)
#FFF0F5
lawngreen

(124, 252, 0)
#7CFC00
lemonchiffon

(255, 250, 205)
#FFFACD
lightblue

(173, 216, 230)
#ADD8E6
lightcoral

(240, 128, 128)
#F08080
lightcyan

(224, 255, 255)
#E0FFFF
lightgoldenrodyellow

(250, 250, 210)
#FAFAD2
lightgreen

(144, 238, 144)
#90EE90
lightgrey

(211, 211, 211)
#D3D3D3
lightpink

(255, 182, 193)
#FFB6C1
lightsalmon

(255, 160, 122)
#FFA07A
lightseagreen

(32, 178, 170)
#20B2AA
lightskyblue

(135, 206, 250)
#87CEFA
lightslateblue

(132, 112, 255)
#8470FF
lightslategray / lightslategrey

(119, 136, 153)
#778899
lightsteelblue

(176, 196, 222)
#B0C4DE
lightyellow

(255, 255, 224)
#FFFFE0
lime

(0, 255, 0)
#00FF00
limegreen

(50, 205, 50)
#32CD32
linen

(250, 240, 230)
#FAF0E6
magenta

(255, 0, 255)
#FF00FF
maroon

(128, 0, 0)
#800000
mediumaquamarine

(102, 205, 170)
#66CDAA
mediumblue

(0, 0, 205)
#0000CD
mediumorchid

(186, 85, 211)
#BA55D3
mediumpurple

(147, 112, 216)
#9370D8
mediumseagreen

(60, 179, 113)
#3CB371
mediumslateblue

(123, 104, 238)
#7B68EE
mediumspringgreen

(0, 250, 154)
#00FA9A
mediumturquoise

(72, 209, 204)
#48D1CC
mediumvioletred

(199, 21, 133)
#C71585
midnightblue

(25, 25, 112)
#191970
mintcream

(245, 255, 250)
#F5FFFA
mistyrose

(255, 228, 225)
#FFE4E1
moccasin

(255, 228, 181)
#FFE4B5
navajowhite

(255, 222, 173)
#FFDEAD
navy

(0, 0, 128)
#000080
oldlace

(253, 245, 230)
#FDF5E6
olive

(128, 128, 0)
#808000
olivedrab

(107, 142, 35)
#6B8E23
orange

(255, 165, 0)
#FFA500
orangered

(255, 69, 0)
#FF4500
orchid

(218, 112, 214)
#DA70D6
palegoldenrod

(238, 232, 170)
#EEE8AA
palegreen

(152, 251, 152)
#98FB98
paleturquoise

(175, 238, 238)
#AFEEEE
palevioletred

(216, 112, 147)
#D87093
papayawhip

(255, 239, 213)
#FFEFD5
peachpuff

(255, 218, 185)
#FFDAB9
peru

(205, 133, 63)
#CD853F
pink

(255, 192, 203)
#FFC0CB
plum

(221, 160, 221)
#DDA0DD
powderblue

(176, 224, 230)
#B0E0E6
purple

(128, 0, 128)
#800080
red

(255, 0, 0)
#FF0000
rosybrown

(188, 143, 143)
#BC8F8F
royalblue

(65, 105, 225)
#4169E1
saddlebrown

(139, 69, 19)
#8B4513
salmon

(250, 128, 114)
#FA8072
sandybrown

(244, 164, 96)
#F4A460
seagreen

(46, 139, 87)
#2E8B57
seashell

(255, 245, 238)
#FFF5EE
sienna

(160, 82, 45)
#A0522D
silver

(192, 192, 192)
#C0C0C0
skyblue

(135, 206, 235)
#87CEEB
slateblue

(106, 90, 205)
#6A5ACD
slategray / slategrey

(112, 128, 144)
#708090
snow

(255, 250, 250)
#FFFAFA
springgreen

(0, 255, 127)
#00FF7F
steelblue

(70, 130, 180)
#4682B4
tan

(210, 180, 140)
#D2B48C
teal

(0, 128, 128)
#008080
thistle

(216, 191, 216)
#D8BFD8
tomato

(255, 99, 71)
#FF6347
turquoise

(64, 224, 208)
#40E0D0
violet

(238, 130, 238)
#EE82EE
violetred

(208, 32, 144)
#D02090
wheat

(245, 222, 179)
#F5DEB3
white

(255, 255, 255)
#FFFFFF
whitesmoke

(245, 245, 245)
#F5F5F5
yellow

(255, 255, 0)
#FFFF00
yellowgreen

(154, 205, 50)
#9ACD32